Yêu cầu báo giá lựa chọn gói thầu Mua sắm vật tư thay thế sửa chữa cho máy Gây mê kèm thở FABIUS

Cụ thể: