Thư mời báo giá tư vấn lập cấu hình và yêu cầu kỹ thuật mua sắm thiết bị y tế năm 2024

Cụ thể: