Thư mời báo giá xây dựng gói thầu mua đồ vải phục vụ công tác chuyên môn

Cụ thể: {BVDKSS_VT} 2024-06-20 15-49-10