Thư mời báo giá gói thầu: Mua điều hòa nhiệt độ cho các khoa, phòng

  1. Cụ thể: {BVDKSS_VT} thư mời báo giá