Thư mời báo giá gói thầu: Thuê hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện và bệnh án điện tử tại Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn

Cụ thể: {BVDKSS_VT} 2024-05-29 11-27-12