THƯ MỜI BÁO GIÁ

Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức nhà thầu cho gói thầu Mua sắm vật tư y tế dùng chung và hóa chất xét nghiệm năm 2024 thuộc dự toán mua sắm vật tư y tế, hóa chất phục vụ công tác chuyên môn năm 2024

Chi tiết tại đây: {BVDKSS_VT} 2024 ycbg