THƯ MỜI BÁO GIÁ

Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn gói thầu Mua sắm giấy in thuộc dự toán Mua sắm giấy in phục vụ công tác chuyên môn

Chi tiết: {BVDKSS_VT} 2024-04-08 16-29-02_240408_163347