THƯ MỜI BÁO GIÁ

Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn gói thầu Mua sắm văn phòng phẩm thuộc dự toán Mua sắm văn phòng phẩm phục vụ công tác chuyên môn

Chi tiết: {BVDKSS_VT} 2024-04-09 09-27-18_240409_141119