Thông báo về việc kiểm tra dữ liệu đăng ký tuyển dụng viên chức năm 2019

Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế Hà Nội theo Thông báo số 11592/TB-SYT ngày 11 tháng 11 năm 2020 về việc kiểm tra dữ liệu đăng ký tuyển dụng viên chức năm 2019, Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn thông báo đến từng thí sinh đăng ký dự tuyển vào làm việc tại BVĐK Sóc Sơn để rà soát lại các thông tin cá nhân của bản thân trong danh sách dự tuyển.

– Chi tiết nội dung thông báo và danh sách thí sinh dự tuyển vui lòng xem tại file thông báo số 11592/TB-SYT của Sở Y tế Hà Nội ngày 11/11/2020 (đính kèm)

(BVĐK Sóc Sơn – Phòng TCCB)