Kỹ năng khai thác thông tin và ứng xử trên môi trường mạng

– Thực hiện Công văn 2552/STTT-TTĐT của Sở Thông tin truyền thông Thành phố Hà Nội và Tờ trình ngày 12/11/2020 của Sở Y tế Hà Nội về việc tuyên truyền Hướng dẫn kỹ năng khai thác thông tin và ứng xử khi tham gia môi trường mạng.

– Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn gửi đến cán bộ, viên chức người lao động trong cơ quan và người dân Tài liệu hướng dẫn kỹ năng khai thác thông tin và ứng xử khi tham gia môi trường mạng.
– Tài liệu giúp định hình hướng dẫn, tham khảo và thực hiện các kỹ năng khai thác thông tin hữu ích, các hành vi ứng xử đúng mực trên môi trường mạng cho cán bộ – viên chức, người lao động và nhân dân. (chi tiết đính kèm)

(www.bvdksocson.vn)