Mã QR code khảo sát hài lòng người bệnh tại Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn

Mã QR code khảo sát hài lòng người bệnh ngoại trú

 

Mã QR code khảo sát hài lòng người bệnh nội trú