Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn quyết tâm: “ Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”

Chiều ngày 27/04/2018, bệnh viện đa khoa Sóc Sơn tổ chức hội nghị: Đánh giá kết quả thực hiện công tác khám chữa bệnh Quý I và triển khai kế hoạch thực hiện: “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức người lao động tại bệnh viện đa khoa Sóc Sơn.

Hội nghị có sự tham gia của toàn bộ cán bộ chủ chốt của bệnh viện là trưởng, phó các khoa, phòng; điều dưỡng trưởng; nữ hộ sinh trưởng; kĩ thuật viên trưởng. Hội nghị đã báo cáo kết quả thực hiện công tác khám chữa bệnh lần lượt ở từng mảng: Khám chữa bệnh, hoạt động điều dưỡng, tài chính. Từ đó, đưa ra phương hướng hoạt động cho quý tiếp theo.

Triển khai kế hoạch thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức người lao động tại bệnh viện đa khoa Sóc Sơn. Lãnh đạo các khoa,phòng đã lần lượt ký cam kết với Giám đốc và Công đoàn bệnh viện về việc thực hiện kế hoạch trên. Qua đây thấy được sự quyết tâm của Ban giám đốc, các lãnh đạo khoa, phòng và toàn bộ nhân viên bệnh viện trong việc thực hiên thay đổi phong cách và thái độ phục vụ để đáp ứng sự hài lòng của mỗi người bệnh đến khám tại bệnh viện.

Một số hình ảnh trong hội nghị

Ths.BS Vũ Tuấn Dũng- TP. Kế hoạch tổng hợp

 báo cáo công tác khám chữa bệnh Quý I

CNĐD Nguyễn Văn Điền- TP. Điều dưỡng

 báo cáo công tác điều dưỡng trong Quý I

CN Lưu Thị Thủy- TP. Tài chính kế toán báo cáo công tác tài chính Quý I

BSCKI. Nguyễn thị An- TP Quản lý chất lượng ký cam kết

Ths.BS Nguyễn Thị Thanh Nhàn- Trưởng khoa Khám bệnh ký cam kết

BSCKI. Hán Thị Mai Hương- Trưởng khoa Nội ký cam kết

BSCKII. Nguyễn Văn Tụy- Trưởng khoa Ngoại ký cam kết.

Tổ công tác xã hội