Hoạt động khám bệnh ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật tại bệnh viện đa khoa Sóc Sơn sau 8 tháng triển khai

 

 

Khoa khám bệnh nhà H1- bệnh viện đa khoa Sóc Sơn

Với mong muốn góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giảm tải cho những ngày khám bệnh thông thường, từ ngày 05/08/2017, bệnh viện đa khoa Sóc Sơn thực hiện khám bệnh ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật cho các đối tưởng khám thẻ BHYT và thu phí.

Sau một thời gian hoạt động, lượng bệnh nhân khám bệnh thứ bảy, chủ nhật khá ổn định, trung bình khoảng gần 500 lượt/tháng. Theo ghi nhận của bệnh nhân đến khám, việc triển khai khám bệnh thứ 7 chủ nhật được hưởng BHYT rất thuận lợi cho người dân, nhiều người đi làm các ngày trong tuần, không có thời gian đến khám bệnh.

Vì vậy việc khám bệnh ngày nghỉ giúp người bệnh chủ động được thời gian, đồng thời việc khám bệnh ngày nghỉ giúp giảm tải lượng bệnh nhân đến khám trong tuần.

Nơi đăng ký khám bệnh ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật

Tổ Công tác xã hội