THƯ MỜI: MỜI THAM GIA TƯ VẤN ĐẤU THẦU MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NĂM 2023 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA SÓC SƠN