Thư mời báo giá: thẩm định gói thầu mua sắm thiết bị nâng cấp hệ thống CNTT của Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn giai đoạn 2022-2025

{BVDKSS_VT} 2023-03-09 09-33-01