Thông báo và quyết định thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức y tế vào làm việc tại Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn năm 2022

QĐ 1277

QĐ 1291

QĐ 1292

QĐ 1293

TB 64

TB 65

TB 68