Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự kỳ tuyển dụng Tiếp nhận vào làm viên chức (vòng sát hạch) tại Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn năm 2022

TB 69