Thông báo lịch tổ chức xét tuyển viên chức tại Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn năm 2022

Thông báo lịch tổ chức xét tuyển viên chức (Vòng 2) tại Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn

Thông báo lịch tổ chức vòng kiểm tra sát hạch (tiếp nhận) vào làm viên chức tại Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn năm 2022

TB 71