Tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực vận chuyển và cấp cứu

Trong khuôn khổ làm việc với ngành y tế Hà Nội, sáng ngày 27/11, đoàn chuyên gia của Cơ quan quản lý các bệnh viện công lập Paris (APHP) đã có buổi thăm và làm việc với Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội. Tiếp đoàn có TS. Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, lãnh đạo Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội.

Hanh27 11 2016DSC 0141
Đoàn chuyên gia APHP kiểm tra hộp sơ cấp cứu trên xe cấp cứu 115 của Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội, đã giới thiệu với APHP về thực trạng cấp cứu ngoài bệnh viện tại Hà Nội. Theo đó, Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội mỗi ngày tiếp nhận khoảng 400 cuộc gọi, trong đó có 100 cuộc gọi yêu cầu cấp cứu, còn lại là các cuộc gọi yêu cầu tư vấn… Đồng thời, trung tâm có 5 trạm cấp cứu khu vực bao gồm trạm cấp cứu khu vực Trung tâm, khu vực Từ Liêm, Thanh Trì, Gia Lâm, Hà Đông với 14 xe cùng với 14 kíp trực 24/24h.

Trong năm 2015, trung tâm đã đáp ứng yêu cầu cấp cứu cho 31413 lượt/31416 lượt yêu cầu, thời gian đáp ứng yêu cầu trung bình từ 13,35 phút đến 6,62 phút. Tuy nhiên, công tác cấp cứu trước viện còn gặp nhiều khó khăn như chưa có một cơ quan điều phối phân cấp đúng nghĩa nên sự phối hợp giữa các lực lượng cảnh sát 113, cứu hỏa, cứu hộ 114 và cấp cứu y tế 115 còn chưa tốt đặc biệt khi đáp ứng trường hợp xảy ra thảm họa, tai nạn hàng loại; sự bao phủ của các trạm cấp cứu khu vực chưa đáp ứng được tất cả các khu vực ngoại thành; số kíp cấp cứu trực hàng ngày còn thiếu; chưa có sự kết nối giữa kíp cấp cứu 115 với các bệnh viện trong việc chuyển bệnh nhân…

Hanh27 11 2016IMG2155
APHP tham quan phòng Thông tin và điều hành cấp cứu tại Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội.
Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu cấp cứu trước viện hiện nay trên địa bàn thành phố cần thành lập một cơ quan điều phối cấp cứu thành phố với 1 số điện thoại duy nhất; mở rộng thêm các trạm cấp cứu khu vực; thành lập các tổ cấp cứu 115 tại các bệnh viện đa khoa tuyến huyện và đa khoa khu vực để tham gia cấp cứu ngoài bệnh viện; nâng cấp bộ phận tiếp nhận, điều phối thông tin và điều hành cấp cứu; mở rộng đào tạo và tăng cường hợp tác quốc tế về cấp cứu trước viện.

Cùng với đó trong khuôn khổ hợp tác quốc tế, trung tâm mong muốn đoàn chuyên gia của APHP giúp đỡ hỗ trợ, tư vấn cho trung tâm xây dựng danh mục trang thiết bị cấp cứu đối với xe cấp cứu và bộ phận tiếp nhận, điều phối thông tin, điều hành cấp cứu theo chuẩn của SAMU (cả phần cứng và phần mềm) để đề xuất thành phố đầu tư; hỗ trợ đào tạo kỹ thuật cấp cứu ngoại bệnh viện cho các kíp trưởng kíp cấp cứu (bác sĩ, y sĩ), điều dưỡng, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng cho nhân viên của bộ phận tiếp nhận, điều phối thông tin và điều hành cấp cứu…