Quyết định về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức năm 2019.

Chi tiết nội dung quyết định về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức năm 2019; Các thí sinh xin vui lòng xem tại File số 2164/QĐ-SYT của Sở Y tế ban hành ngày 28/12/2020.

* Tổ CTXH