Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động bệnh viện đa khoa Sóc Sơn năm 2021

Chiều ngày 28/01/2021, Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động với sự tham gia của Ban giám đốc bệnh viện, trưởng phó các khoa phòng và hơn 100 đại biểu- đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của bệnh viện.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe: Báo cáo tổng kết công tác Bệnh viện năm 2020 và Phương hướng hoạt động Bệnh viện năm 2021; Báo cáo tổng kết tài chính; Báo cáo tổng kết của Ban thanh tra nhân dân…

Hội nghị đưa ra những quyết định nhằm ngày càng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng người bệnh; Đảm bảo vừa hoạt động tốt chuyên môn vừa phòng chống dịch hiệu quả, duy trì bệnh viện an toàn phòng chống dịch.  Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã có những đóng góp tích cực để phát triển bệnh viện phù hợp với cơ chế tự chủ tài chính trong thời kỳ mới.

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch covid- 19 cùng với cơ chế tự chủ tài chính hoàn toàn, bệnh viện gặp không ít khó khăn, nhưng nhờ sự nỗ lực của Ban Giám đốc và toàn thể nhân viện bệnh viện, công tác khám chữa bệnh vẫn đảm bảo và vượt chỉ tiêu so với năm trước đó. Đặc biệt, bệnh viện đã được Sở Y tế đánh giá là bệnh viện an toàn phòng chống dịch với tổng điểm: 92,94/100. Năm 2021, dự báo tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, bệnh viện tiếp tục duy trì công tác phòng chống dịch, đảm bảo công tác chuyên môn khám chữa bệnh. Hội nghị cũng thông qua việc đẩy mạnh các sáng kiến cải tiến, nghiên cứu khoa học, phát triển các kỹ thuật mũi nhọn, các hoạt động đoàn thể và phát động phong trào toàn thể công chức viên chức phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra của năm 2020.

Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp, trên tinh thần phát huy dân chủ, công khai và minh bạch. Kết thúc Hội nghị 100% đại biểu nhất trí thông qua Nghị quyết của Hội nghị. Điều này đã mang lại một sự khởi đầu mới cho năm 2021 với nhiều hứa hẹn thành công về mọi mặt của Bệnh viện.

* Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động
BSCKII. Nguyễn Văn Cường- Phó Giám đốc bệnh viện giới thiệu đại biểu
* Đoàn chủ tịch
* BSCKII. Nguyễn Anh Tuấn- PGĐ bệnh viện báo cáo tổng kết công tác khám chữa bệnh năm 2020
* BSCKI. Dương Văn Nhiệm- Chủ tịch công đoàn báo cáo hoạt động công đoàn năm 2020 và phương hướng hoạt động công đoàn năm 2021

* CN. Lưu Thị Thủy- Trưởng phòng Tài chính kế toán báo cáo tổng kết công tác tài chính của bệnh viện năm 2020
* BSCKII. Tạ Văn Sứng – Bí thư Đảng ủy- Giám đốc bệnh viện tiếp nhận và trả lời các ý kiến đống góp của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong bệnh viện

* Tổ CTXH