Kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019

Sáng ngày 20/11/2019, Sở Y tế đã tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019. Đây là hoạt động thường niên của Sở Y tế Hà Nội, được thực hiện tại các bệnh viện do Sở Y tế quản lý nhằm kiểm tra, đánh giá việc thực hiện hoạt động chuyên môn, cung cấp các dịch vụ khám chữa bệnh, hoạt động cải tiến chất lượng bệnh viện năm 2019 theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện do Bộ Y tế ban hành, khảo sát sự hài lòng của người bệnh và nhân viên y tế. Từ đó, đoàn kiểm tra của Sở Y tế xác định những vấn đề ưu tiên để có kế hoạch và có biện pháp can thiệp nhằm không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng dịch vụ khám- chữa bệnh cho các bệnh viện.

Đoàn kiểm tra của Sở Y tế tại Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn do Tiến sĩ.Trần Văn Chung- Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội làm trưởng đoàn. Đoàn đã tiến hành đánh giá, kiểm tra về: Công tác nhân lực, công tác điều dưỡng, công tác hướng đến người bệnh, hoạt động chuyên môn, công tác xét nghiệm, công tác sản, nhi khoa, công tác nghiên cứu khoa học, công tác dinh dưỡng, dược, kiểm soát nhiễm khuẩn và công tác cải tiến chất lượng bệnh viện. Qua kiểm tra, đoàn đánh giá cao công tác cải tiến chất lượng của bệnh viện, cơ sở vật chất rộng rãi, sạch sẽ, các hoạt động chuyên môn tại bệnh viện đã được chú trọng và cải tiến thường xuyên, …

Trưởng đoàn kiểm tra đã rút ra kết luận và giao nhiệm vụ cho bệnh viện: Tăng cường nâng cao công tác cải tiến chất lượng bệnh viện; tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ được giao; chú trọng công tác nhân lực, đảm bảo thực hiện tốt các quy trình kỹ thuật chuyên môn để tăng cường chất lượng khám chữa bệnh. Sau kiểm tra, Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn đạt điểm trung bình các tiêu chí là: 3,96/5,00.

Một số hình ảnh kiểm tra:

TS.Trần Văn Chung- Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội- Trưởng đoàn kiểm tra
Toàn cảnh đoàn kiểm tra của Sở Y tế hà Nội tại bệnh viện
Các nhóm kiểm tra tiến hành đánh giá, kiểm tra từng tiêu chí
Các nhóm kiểm tra nhận xét, đánh giá và thông báo mức điểm cho từng tiêu chí

BSCKII. Tạ Văn Sứng- Giám đốc bệnh viện tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đoàn kiểm tra

Nguyễn Phương