Khám chữa bệnh ngày nghỉ, lễ vẫn được chi trả bảo hiểm !

        Thực hiện Công văn số 1966/SYT-NVY ngày 15/6/2017 của Sở Y tế Hà Nội về việc tổ chức khám chữa bệnh BHYT vào ngày lễ, ngày nghỉ.
        Thực hiện Công văn số 1906/BHXH-GĐBHYT1 ngày 02/8/2017 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội về việc khám, chữa bệnh vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật.
        Căn cứ vào tình hình thực tế với mong muốn góp phần nâng cao chất lượng khám bệnh, giảm tải cho những ngày khám bệnh thông thường.
                                     Sảnh trước khoa Khám bệnh (Nhà H1) – Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn
       Từ ngày 05/8/2017, BVĐK Sóc Sơn triển khai kế hoạch khám bệnh vào ngày nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật phục vụ nhu khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT và thu phí cho nhân dân trong khu vực và các vùng lân cận.

(www.bvdksocson.vn)