Kế hoạch về việc mua sắm trang thiết bị y tế của Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn năm 2022