HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC BỆNH VIỆN NĂM 2022 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2023 HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2023

Chiều ngày 17/01/2023, Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Bệnh viện năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; Hội nghị  cán bộ công chức, viên chức năm 2023 với sự tham gia của Đảng ủy, Ban giám đốc bệnh viện, BCH Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, trưởng ban Nữ công, Trưởng ban Thanh tra nhân dân, lãnh đạo các khoa phòng với 121 đại biểu.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe: Báo cáo tổng kết công tác Bệnh viện, công tác Công đoàn năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023; Báo cáo tổng kết tài chính; Báo cáo tổng kết của Ban thanh tra nhân dân.

Hội nghị thống nhất được những nội dung quan trọng nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng người bệnh. Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã có những ý kiến đóng góp tích cực nhằm phát triển bệnh viện trong cơ chế tự chủ tài chính và hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

Năm 2022, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, bệnh viện gặp không ít khó khăn, nhưng được sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc và nỗ lực toàn thể nhân viện bệnh viện nên công tác khám chữa bệnh vẫn đảm bảo so với kế hoạch. Năm 2023, bệnh viện tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh: đầu tư thêm các trang thiết bị hiện đại và dự kiến thành lập một số chuyên khoa để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người bệnh. Hội nghị cũng thông qua việc đẩy mạnh các sáng kiến cải tiến, nghiên cứu khoa học, phát triển các kỹ thuật mũi nhọn, các hoạt động đoàn thể và phát động phong trào toàn thể công chức viên chức phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch của năm 2023.

Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp, trên tinh thần phát huy dân chủ, công khai và minh bạch. 100% đại biểu nhất trí thông qua Nghị quyết của Hội nghị, hứa hẹn một sự khời đầu năm mới 2023 thành công và thắng lợi.

Một số hình ảnh:

Toàn cảnh Hội nghị

Đoàn Chủ tịch chủ trì Hội nghị

BSCKII Tạ Văn Sứng- Giám đốc bệnh viện phát biểu

BSCKII. Nguyễn Văn Cường- Phó Giám đốc bệnh viện báo cáo tổng kết công tác bệnh viện năm 2022

BSCKI. Dương Văn Nhiệm- Chủ tịch Công đoàn báo cáo kết quả Công đoàn năm 2022

CN Nguyễn Văn Điền- TP Tổ chức cán bộ -Trưởng ban tổ chức Hội nghị

CN Nguyễn Văn Khương- Trưởng ban Thanh tra nhân dân báo cáo hoạt động năm 2022
CN Lưu Thị Thủy- Trưởng phòng Tài chính kế toán báo cáo công tác tài chính năm 2022