Phòng Tài chính kế toán

  • Ngày thành lập: 21/12/2006 theo Quyết định số 5693/QĐ-UBND ngày 21/12/2006
  • Slogan: “Thu chi minh bạch, chính xác, phục vụ tận tình, chu đáo”
  • Vị trí: Tầng 5 – Nhà H3
  • Tổng số CBVC: 16
  • Phó phòng: CN. Thái Thị Mai Hương