Phòng Kế hoạch tổng hợp

  • Ngày thành lập: 21/12/2006 theo Quyết định số 5693/QĐ-UBND ngày 21/12/2006
  • Slogan: “Nghiêm túc- Khoa học- Chính xác- Kịp thời”
  • Vị trí: Tầng 5 – Nhà H3
  • Tổng số CBVC: 12
  • Phó trưởng phòng phụ trách: BSCKI. Lương Thị Lệ Hương