Phòng Quản lý chất lượng

  • Ngày thành lập: 24/6/2016 theo Quyết định số 2360/QĐ-SYT ngày 30/5/2016 và Quyết định số 637/QĐ-BV ngày 24/6/2016
  • Slogan: “Niềm tin của bạn là thành công của chúng tôi”
  • Vị trí: Tầng 5 – Nhà H3
  • Tổng số CBVC: 11
  • Phó trưởng phòng phụ trách: CNĐD. Trịnh Thị Lan Anh