Khoa Liên chuyên khoa

  • Ngày thành lập: 21/12/2006 theo Quyết định số 5693/QĐ-UBND ngày 21/12/2006
  • Slogan: “Ánh sáng, nụ cười của bạn – Là niềm vui của chúng tôi”
  • Vị trí: Tầng 8, tầng 9 – Nhà H2
  • Tổng số CBVC: 16
  • Phó trưởng khoa – Phụ trách: BSCKI. Bùi Minh Tuấn