Khoa Nhi

  • Ngày thành lập: 21/12/2006 theo Quyết định số 5693/QĐ-UBND ngày 21/12/2006
  • Slogan: “Nụ cười của trẻ, sức khỏe thầy thuốc”
  • Vị trí: Tầng 3, tầng 4 – Nhà H3
  • Tổng số CBVC: 22
  • Trưởng khoa: BSCKI. Vũ Thị Điệp