Khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức

  • Ngày thành lập: 26/4/2011 theo Quyết định số 1801/QĐ-SYT ngày 26/4/2011
  • Slogan: “Tận tình chu đáo, khẩn trương trách nhiệm”
  • Vị trí: Tầng 4 – Nhà H2
  • Tổng số CBVC: 15
  • Trưởng khoa: BS. Lê Trung Thanh