Khoa Sản

  • Ngày thành lập: 21/12/2006 theo Quyết định số 5693/QĐ-UBND ngày 21/12/2006
  • Slogan: “An toàn của mẹ và bé là mục tiêu của chúng tôi”
  • Vị trí: Tầng 2, tầng 3 – Nhà H3
  • Tổng số CBVC: 27
  • Trưởng khoa: BSCKI. Nguyễn Thị Thủy Thương