Khoa Phục hồi chức năng

  • Ngày thành lập: 23/11/2015 theo Quyết định số 2668/QĐ-SYT ngày 12/11/2015 và Quyết định số 962/QĐ-BV-TCCB ngày 23/11/2015
  • Slogan: “Trí tuệ và y đức để tiếp sức người bệnh”
  • Vị trí: Tầng 9 – Nhà H3
  • Tổng số CBVC: 17
  • Trưởng khoa: BSCKI. Nguyễn Văn Thắng