Khoa Cấp cứu

  • Ngày thành lập: 13/6/2016 theo Quyết định số 2360/QĐ-SYT ngày 30/5/2016 và Quyết định số 599/QĐ-BV ngày 13/6/2016
  • Slogan: “Cấp cứu thật nhanh để giành sự sống”
  • Vị trí: Tầng 1 – Nhà H2
  • Tổng số CBVC: 24
  • Phó trưởng khoa phụ trách: BSCKI. Nguyễn Duy Tú