Khoa Ngoại tổng hợp

  • Ngày thành lập: 26/4/2011 theo Quyết định số 1801/QĐ-SYT ngày 26/4/2011
  • Slogan: “Chẩn đoán chính xác, phẫu thuật kịp thời, chăm sóc chu đáo”
  • Vị trí: Tầng 6, tầng 7 – Nhà H2
  • Tổng số CBVC: 21
  • Trưởng khoa: BSCKII. Nguyễn Văn Tụy