Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc

  • Ngày thành lập: 13/6/2016 theo Quyết định số 2360/QĐ-SYT ngày 30/5/2016 và Quyết định số 600/QĐ-BV ngày 13/6/2016
  • Slogan: “Trí tuệ – Tận tâm – An toàn – Hiệu quả”
  • Vị trí: Tầng 2 – Nhà H2
  • Tổng số CBVC: 20
  • Trưởng khoa: BSCK I. Đỗ Đức Sơn