Khoa Khám bệnh

  • Ngày thành lập: 21/12/2006 theo Quyết định số 5693/QĐ-UBND ngày 21/12/2006
  • Slogan: “Tiếp đón kịp thời- Hướng dẫn chu đáo- Nhận định chính xác”
  • Vị trí: Tầng 1, tầng 2 – Nhà H1
  • Tổng số CBVC: 19
  • Trưởng khoa: BSCKI. Trịnh Thị Liễu