Phòng Điều dưỡng

  • Ngày thành lập: 21/12/2006 theo Quyết định số 5693/QĐ-UBND ngày 21/12/2006
  • Slogan: “Chăm sóc tận tâm, lắng nghe và thấu hiểu”
  • Vị trí: Tầng 5 – Nhà H3
  • Tổng số CBVC: 07
  • Phó trưởng phòng phụ trách: CNĐD. Nguyễn Thị Thu Hương