Khoa Dược

  • Ngày thành lập: 21/12/2006 theo Quyết định số 5693/QĐ-UBND ngày 21/12/2006
  • Slogan: “Phát thuốc đúng, cấp thuốc đủ – Tư vấn tận tình chu đáo”
  • Vị trí: Tầng 5 – Nhà H2
  • Tổng số CBVC: 19
  • Trưởng khoa: DSCKI. Ngô Tiến Tài