Khoa Dinh dưỡng tiết chế

  • Ngày thành lập: 24/05/2013 theo Quyết định số                    ngày 24/05/2013
  • Slogan: “Dinh dưỡng hợp lý – Cải thiện sức khỏe – Đẩy lùi bệnh tật”
  • Vị trí: Tầng 2 – Nhà H4
  • Tổng số CBVC: 04
  • Trưởng khoa: BSCKI. Phan Thị Lan Hương