Khoa Chẩn đoán hình ảnh

  • Ngày thành lập: 21/12/2006 theo Quyết định số 5693/QĐ-UBND ngày 21/12/2006
  • Slogan: “Phối hợp nhịp nhàng, sẵn sàng phục vụ”
  • Vị trí: Tầng 1, tầng 2 – Nhà H2
  • Tổng số CBVC: 17
  • Trưởng khoa: BSCKI. Nguyễn Mạnh Việt