Khoa Xét nghiệm

  • Ngày thành lập: 21/12/2006 theo Quyết định số 5693/QĐ-UBND ngày 21/12/2006
  • Slogan: “Chất lượng xét nghiệm là niềm tin của người bệnh”
  • Vị trí: Tầng 3 – Nhà H2
  • Tổng số CBVC: 19
  • Trưởng khoa: CN CKI. Đỗ Thị Hòa