BỆNH VIỆN ĐA KHOA SÓC SƠN TRIỂN KHAI HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC CÁCH LY Y TẾ TẠI CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 THEO QUYẾT ĐỊNH 1551/QĐ-SYT

Căn cứ công văn số 1530/SYT-NVY của Sở Y tế ngày 4/4/2020 về việc  thực hiện hướng dẫn tổ chức cách ly y tế  tại cơ sở khám, chữa bệnh trong phòng, chống dịch Covid-19.

Nhằm thực hiện tốt các nội dung hướng dẫn của Bộ Y tế về tổ chức cách ly y tế tại cơ sở khám, chữa bệnh trong phòng, chống dịch Covid-19 ngay khi có ca bệnh dương tính với virut Sars – CoV-2.

15h30 ngày 9/3/2020, Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn đã họp và triển khai Quyết định 1551/QĐ-BYT, ban hành ngày 3/4/2020 về “ Hướng dẫn tổ chức cách ly y tế tại cơ sở khám, chữa bệnh trong phòng, chống dịch Covid-19” do BSCKII Nguyễn Anh Tuấn – Phó giám đốc Bệnh viện chủ trì. 

Thành phần tham dự có Ban chỉ đạo và  các tiểu ban phòng, chống dịch Covid-19, lãnh đạo các Khoa, phòng trong toàn Bệnh viện.

Căn cứ hướng dẫn chỉ đạo của Sở Y tế; BSCKII. Nguyễn Anh Tuấn – Phó giám đốc Bệnh viện đã yêu cầu:

1. Lãnh đạo các Khoa, Phòng căn cứ chức năng nhiệm vụ, nhân lực của Khoa, phòng mình, nghiên cứu Quyết định 1551/QĐ-BYT chủ động xây dựng phương án tổ chức cách ly y tế tại khoa, phòng mình phụ trách.

2. Phòng Kế hoạch tổng hợp phối hợp các khoa, phòng xây dựng phương án cách ly trong toàn bệnh viện theo từng mức độ.

3. Tiểu ban hậu cần căn cứ Hướng dẫn xây dựng phương án đảm bảo hậu cần, an ninh, trật tự khi thực hiện cách ly y tế tại Bệnh viện theo từng mức độ cho phù hợp.

Cũng tại cuộc họp BSCKII. Nguyễn Anh Tuấn – Phó giám đốc Bệnh viện chỉ đạo tất cả các bộ phận tiếp tục thực hiện tốt việc đo thân nhiệt, khai báo y tế, phân luồng, sàng lọc tất cả người vào Bệnh viện; Hạn chế tối đa người nhà đến thăm người bệnh; Tuyên truyền cho người bệnh và người nhà người bệnh thực hiện tốt Chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ…./.

* Một số hình ảnh tại buổi họp:

Thu Hương – Tổ CTXH