SỞ Y TẾ KIỂM TRA CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA SÓC SƠN

Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg củaThủ tướng chính phủ ngày 31/3/2020 về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Chỉ thị 06/CT-BYT ngày 28/3/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở y tế. Sáng ngày 9/4/2020, đoàn kiểm tra của Sở Y tế Hà Nội do đồng chí Phạm Xuân Anh – P.Trưởng phòng NVY làm trưởng đoàn đã về kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn.

          * Nội dung kiểm tra, giám sát:

 1. Bố trí các khu vực sàng lọc, phân luồng, cách ly người bệnh
 2. Tổ chức phân luồng, kiểm tra thân nhiệt tất cả người vào Bệnh viện
 3. Thực hiện tờ khai y tế, đeo khẩu trang, dung dịch sát khuẩn tay nhanh.
 4. Đảm bảo khoảng cách tiếp xúc.
 5. Việc hạn chế số lượng người ra vào bệnh viện.
 6. Kế hoạch, phương án cách ly y tế.
 7. Bố trí, tổ chức khu vực điều trị cách ly.
 8. Đảm bảo trang thiết bị phòng hộ cá nhân.
 9. Thực hiện tập huấn, hướng dẫn điều trị, các biện pháp phòng ngừa chuẩn.
 10.  Đảm bảo phân loại, xử lý chất thải y tế.
 11.  Công tác kiểm tra, giám sát của Bệnh viện.

Sau khi kiểm tra, giám sát thực tế và nghe báo cáo kết quả thực hiện của bệnh viện, thay mặt đoàn kiểm tra, đồng chí  Phạm Xuân Anh – P.Trưởng phòng nghiệp vụ y đã đánh giá cao công tác đo thân nhiệt, phân luồng, sàng lọc tất cả người vào Bệnh viện; Về cách bố trí, tổ chức khu vực điều trị cách ly  khi có người bệnh nghi nhiễm Covid-19 tại Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn; Việc mua sắm, chuẩn bị thuốc, phương tiện phòng hộ, hóa chất, trang thiết bị … phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid- 19 cũng được Bệnh viện thực hiện tốt. Bệnh viện cần tiếp tục phát huy và chủ động, sẵn sàng đáp ứng cho mọi tình huống phòng chống dịch Covid -19.

Thu Hương – Tổ CTXH