Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn tập huấn thực hành cải tiến chất lượng 5S

Ban Giám đốc chụp ảnh cùng lớp tập huấn

Sáng ngày 13/04/2018, Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn triển khai tập huấn thực hành cải tiến chất lượng 5S tại hội trường tầng 4- Nhà H1.

Đây là một trong những hoạt động thường niên của bệnh viện, do Phòng quản lý chất lượng làm thường trực. Buổi tập huấn có sự tham gia của Ban giám đốc cùng toàn bộ mạng lưới Quản lý chất lượng đến từ 24 khoa, phòng và nhân viên Phòng Quản lý chất lượng.

Trong buổi tập huấn, các thành viên đã được ôn lại kiến thức cơ bản về cải tiến chất lượng 5S. Lồng ghép với đó, là những hình ảnh thực trạng phòng hành chính của từng khoa phòng được trình chiếu để các thành viên nhìn lại, cùng nhau đưa ra phương án sắp xếp cho khoa phòng mình. Các thành viên được chia làm 3 nhóm. Các nhóm chọn một phòng hành chính thuộc nhóm mình để trực tiếp đến thực hành 5S. Nhóm 1: Đến sắp xếp tại phòng hành chính của khoa Nội; nhóm 2: Sắp xếp phòng hành chính Phòng điều dưỡng; nhóm 3: Sắp xếp phòng hành chính khoa Sản. Sau 30 phút, các thành viên quay lại hội trường và trình chiếu hình ảnh sau khi cải tiến chất lượng 5S tại phòng hành chính của từng nhóm để thấy được sự khác biệt của phòng trước và sau khi thực hành 5S.

BSCKI. Nguyễn Thị An- TP. Quản lý chất lượng nhắc lại những kiến thức

 cơ bản về thực hành cải tiến chất lượng 5S

Tập huấn cải tiến chất lượng 5S đã giúp thành viên mạng lưới quản lý chất lượng thấy được tầm quan trọng của cải tiến chất lượng 5S và biết cách triển khai có hiệu quả cải tiến chất lượng 5S ở tất cả các khu vực trong khoa, phòng mình.

Tổ Công tác xã hội