Đảng bộ bệnh viện đa khoa Sóc Sơn kết nạp đảng viên mới

Thực hiện kế hoạch phát triển đảng viên năm 2018 của Đảng bộ BVĐK Sóc Sơn, từ ngày 06/04/2018 đến hết ngày 12/04/2018, các chi bộ thuốc Đảng ủy bệnh viện đa khoa Sóc Sơn tổ chức chuyển Đảng chính thức cho Đồng chí Nguyễn Hải Yến- thuộc chi bộ số 4 và kết nạp Đảng viên mới cho 4 quần chúng: Nguyễn Hữu Thăng- thuộc chi bộ số 2, Nguyễn Thị Thơm- thuộc chi bộ số 3, Nguyễn Thị Hà- thuộc chi bộ số 3 và Nguyễn Xuân Đông- thuộc chi bộ số 4.

Như vậy, số lượng Đảng viên hiện tại của BVĐK Sóc Sơn tăng từ 76 đảng viên lên 80 đảng viên. Đây là lực lượng nòng cốt, có vai trò quan trọng trong việc lãnh đạo, phát triển bệnh viện.

Một số hình ảnh trong lễ kết nạp:

Đồng chí Nguyễn Đức Thái- Bí thư chi bộ số 4 trao quyết định chuyển

Đảng chính thức cho đồng chí Nguyễn Hải Yến

Đồng chí Vũ Tuấn Dũng- Bí thư chi bộ số 2 trao Quyết định kết nạp

Đảng viên cho đồng chí Nguyễn Hữu Thăng

Đồng chí Nguyễn Thị An- Bí thư chi bộ số 3 trao Quyết định kết nạp

Đảng viên cho đồng chí Nguyễn Thị Thơm

Đồng chí Nguyễn Thị An- Bí thư chi bộ số 3 trao Quyết định kết nạp

Đảng viên cho đồng chí Nguyễn Thị Hà

Đồng chí Nguyễn Đức Thái- Bí thư chi bộ số 4 trao Quyết định kết nạp Đảng viên cho đồng chí Nguyễn Xuân Đông

Đồng chí đảng viên mới đọc lời tuyên thệ

Đồng chí Tạ Văn Sứng- Bí thư Đảng ủy có ý kiến chỉ đạo.

Đồng chí Tạ Văn Sứng- Bí thư Đảng Ủy tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm cùng Đảng viên chi bộ số 2

Đồng chí Tạ Văn Sứng- Bí thư Đảng Ủy chụp ảnh lưu niệm cùng Đảng viên chi bộ số 3

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn- Phó Bí thư Đảng Ủy tặng hoa và chụp ảnh

 lưu niệm cùng Đảng viên chi bộ số 4

Tổ Công tác xã hội