Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn tăng cường thực hiện các biện pháp phòng và kiểm soát Covid-19.

Căn cứ Công điện khẩn số 08/CĐ-UBND thành phố Hà Nội ngày 03/12/2020; Căn cứ vào tình hình thực tế; Để thực hiện tốt công tác phòng kiểm soát lây nhiễm Covid-19 tại đơn vị, Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn tiếp tục triển khai tập huấn và yêu cầu các khoa phòng thực hiện nghiêm túc các quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn và thực hiện tốt các nội dung:

1. Đo thân nhiệt, phân luồng, sàng lọc tất cả người bệnh và người nhà người bệnh, khách đến viện.

2. Khoa Bệnh nhiệt đới tiếp tục thực hiện tốt khám, sàng lọc và cách ly kịp thời người bệnh nghi/nhiễm Covid.

3. Mỗi  khoa lâm sàng chuẩn bị sẵn sàng tối thiểu một buồng cách ly theo quy định.

4. Tất cả nhân viên y tế, người bệnh và người nhà người bệnh phải mang khẩu trang khi tới cơ sở y tế và các nơi công cộng khác; Thực hiện “ Thông điệp 5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế”.

+ Tăng cường vệ sinh tay

+ Tăng cường vệ sinh các bề mặt  bằng dung dịch clo 0,05% hoạt tính

( đặc biệt là các bề mặt mà bàn tay thường tiếp xúc như bàn khám bệnh, tay nắm cửa, điện thoại, ghế ngồi,…).

+ Giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác( từ 1-2m). Hạn chế tối đa người nhà người bệnh vào cơ sở y tế ( mỗi người bệnh chỉ được tối đa 01 người nhà ở lại chăm sóc).

……….

* Một số hình ảnh tại buổi tập huấn:

* Tổ CTXH