BỆNH VIỆN ĐA KHOA SÓC SƠN TĂNG CƯỜNG PHÁT HIỆN, CHẨN ĐOÁN , ĐIỀU TRỊ SỐT XUẤT HUYẾT, BÊNH TAY CHÂN MIỆNG, BẠCH HẦU

Hiện nay số ca mắc sốt xuất huyết có chiều hướng gia tăng trên địa bàn Thành phố, bên cạnh đó các bệnh tay chân miệng, bạch hầu cũng có nhiều các nguy cơ tiềm ẩn, để chủ động trong công tác phát hiện, chẩn đoán, điều trị.

 Thực hiện công văn 4254/SYT – NVY V/v tăng cường công tác phát hiện, chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng, bạch hầu, ban hành ngày 14/7/2020;

 Song hành với công tác truyền thông, tuyên truyền về các biện pháp chủ động phòng chống dịch bệnh cho người bệnh, người nhà người bệnh, nhân viên y tế; Tăng cường công tác tổng vệ sinh môi trường, khoa, phòng, buồng bệnh; Thực hiện các biện pháp phòng, chống lây nhiễm chéo tại đơn vị.

Chiều ngày 24/7/2020, Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn đã tổ chức chương  trình tập huấn lại cho nhân viên y tế “Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị Sốt xuất huyết Dengue” theo Quyết định số 3705/QĐ – BYT ngày 22/8/2019 của Bộ trưởng Bộ y tế;  “Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh tay – chân – miệng” theo Quyết định số 2554/QĐ – BYT ngày 19/7/2011 của Bộ trưởng Bộ y tế; “Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh bạch hầu” theo Quyết định số 2957/QĐ –BYT ngày 10/7/2020 của Bộ trưởng Bộ y tế.

* Quang cảnh buổi tập huấn:

* Hình ảnh tuyên truyền:

Thu Hương – Tổ CTXH