BỆNH VIỆN ĐA KHOA SÓC SƠN HỌP BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID -19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Căn cứ Công điện khẩn số 05/CĐ – UBNG ngày 26/7/2020 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội,

Căn cứ công văn  261/SYT- NVY ngày 28/7/2020 của Sở Y tế Hà Nội. Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid -19 và phát hiện sớm ca bệnh.

Ngày 30/7/2020, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 bệnh viện đa khoa Sóc Sơn đã họp và triển khai  thực hiện những nội dung sau:

 1. Tiếp tục thực hiện đo thân nhiệt, phân luồng, khám sàng lọc, tuyên truyền người bệnh, người nhà người bệnh đeo khẩu trang, sát khuẩn tay; Cách ly bệnh nhân nghi ngờ mắc Covid-19 ( nếu có).

2. Thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế cho người bệnh, người nhà người bệnh và nhân viên y tế.

3. Hạn chế người thăm nuôi tại các khoa Lâm sàng; Khuyến cáo một bệnh nhân chỉ có 01 người nhà chăm nuôi.

4. Tiếp tục tập huấn chẩn đoán, điều trị Covid -19 trong tình hình mới; Tập huấn công tác sát khuẩn, khử khuẩn…

5. Các khoa đảm bảo sẵn sàng cơ số giường giành cho bệnh nhân nghi ngờ Covid -19 theo từng cấp độ.

Đảm bảo bệnh viện an toàn phòng chống dịch Covid -19 theo Quyết định 3088 của Bộ y tế.

* Một số hình ảnh tại buổi họp:

* Thu Hương – Tổ CTXH