YÊU CẦU BÁO GIÁ

Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói Mua sắm vật tư thay thế sửa chữa định kỳ cho máy huyết học tự động 18, 19 thông số, máy sinh hóa AU689 năm 2024: